PublicAdvertising
 
שאלות נפוצות
 
 
   
 
  מהם הפרטים אותם הפירמה יכולה לראות במערכת ? שאלה -  
  הפירמה יכולה לראות אך ורק את פרטי העובד אשר הושם לעבודה אצלה (באמצעות מודול שיוך עובדים). הפרטים הנחשפים לפירמה הנם: פרטי העובד, תמונת העובד, קבצים המצורפים ורשימת ההדרכות אותן עבר, כולל הסטוריית הדרכות. תשובה -  
 
  אלו פרטים חברת ההדרכה יכולה לראות במערכת ? שאלה -  
  חברת ההדרכה יכולה לראות את פרטי העובדים הרשומים להדרכה בלבד, כפי שהוזמנו ע''י הקבלן. פרטי העובדים הנם: שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות ומסמכים המצורפים לעובד. המסמכים המצורפים כוללים תעודת זהות או דרכון, תעודת יושר, אישור תעסוקה וכד'. תשובה -  
 
  אחריות וקבלת אישור לתיאום ההדרכה- כיצד ? שאלה -  
  תאום ההדרכה במערכת מאפשרת לחברת ההדרכה לראות כמה עובדים נרשמו להדרכה. התיאום הסופי של ההדרכה חייב להתבצע ישירות בין חברת ההדרכה לחברה הקבלנית. על החברה הקבלנית לוודא קבלת אישור לרישום העובדים להדרכה או לחילופין קביעת מועד אחר. בטיחות קבלנים אינה אחראית בכל מובן שהוא להתקשרות בין חברת ההדרכה לחברה הקבלנית, לרבות עלות ההדרכה ואופן התשלום. בלי שום קשר על הקבלן לוודא שתאם את ההדרכה גם במערכת , אחרת חברת ההדרכה לא תוכל לסגור את ההדרכה במערכת ולהנפיק תעודה בהתאם. תשובה -  
 
  כיצד ומתי הפירמה רואה את אישור הדרכות עובדי הקבלן במערכת? שאלה -  
  חברת ההדרכה מעדכנת את רישום העובדים שהשתתפו בהדרכה במערכת וזאת לאחר ביצוע ההדרכות בפועל. בזמן הרישום וסגירת ההדרכה על חברת ההדרכה לוודא את נכונות פרטי העובדים ובפרט ת.ז של העובד כמו-כן לוודא את אמיתות המסמכים המצורפים לעובד. מיד לאחר עדכון הרישום על ידי חברת ההדרכה תוכל הפירמה לראות את פרטי ההדרכות שעברו העובדים בהנחה שהקבלן ביצע השמה/ שיוך לאותו ארגון. תשובה -  
 
  האם ניתן להרחיב/ לשנות את רשימת פרופילי העובדים? שאלה -  
  הפירמות החברות בפורום רשאיות לצרף פרופילים חדשים למערכת ככל שתדרשנה. ובהתאם לשיקולי ועדת הפורום . רשימת פרופילי העובדים במערכת הנה רשימה סגורה כפי שנקבעה ע"י ועדת ההיגוי של הפורום. תשובה -  
 
  מי יכול לצפות בלוח ההדרכות? שאלה -  
  עדכון לוח ההדרכות מבוצע ע"י חברות ההדרכה המאושרות במערכת בלבד ובאחריותן. כמו כן, חברת ההדרכה אינה יכולה לראות את לוח ההדרכות של חברות ההדרכה האחרות. לוח הדרכות זה מוצג לחברות הקבלניות ולפירמות וממוין על פי התאריך וסוג ההדרכה. החברות הקבלניות יכולות לתאם הדרכה לעובדיהן בהתאם לבחירתה ולשיקול דעתה, מתוך רשימת חברות ההדרכה המאושרות במערכת ומופיעות בדף הראשי בטבלת Excel. תשובה -  
 
  האם ניתן לבצע את ההדרכה ולאחר מכן להשלים את תהליך הרישום? שאלה -  
  לא, במידה והופנית לצורך הרשמה במערכת, עלייך לבצע שלושה תהליכים במערכת לאחר קבלת הרשאת הכניסה- 1.תתבקש לרשום את עובדייך האמורים להכנס לפירמות, 2.לבצע שיוך לאותן פירמות. 3.להזמין הדרכה במערכת, בהתאם לפרופיל ההדרכה שנדרש ממך ודרך אחת מחברות ההדרכה המאושרות במערכת. תשובה -  

Powered By UPSoft © 2012 כל הזכויות שמורות לפורום הישראלי לבטיחות
חברות הדרכה  |  תנאי שימוש באתר  |  שאלות נפוצות  |  הרשמה  |  צור קשר  |  מערכת בטיחות קבלנים