PublicAdvertising
 
אודותינו
 
 
   
 

בטיחות קבלנים הנו מיזם  ה-"פורום הישראלי לבטיחות" (מייסודו של הפורום הישראלי לתפעול ) הפורום פועל לקידום הבטיחות בישראל באמצעות מקבלי ההחלטות בחברות ובאירגונים המובילים בארץ .

אשר הציבו להם מטרה לקדם את נושא בטיחות הקבלנים ועובדיהם ע"י יצירת מאגר של הדרכות והסמכות עובדי הקבלן בתחומי הבטיחות.

המיזם נשען על הפירמות המעסיקות את הקבלנים ועובדיהם, חברות ההדרכה והחברות הקבלניות ועובדיהם. במרכז המשולש ניצב אתר בטיחות קבלנים המקשר בין כל הגורמים.

 

  

מטרות המיזם

 • לקדם את רמת הבטיחות של הקבלנים ועובדיהם.
 • הקטנת מספר אירועי הבטיחות בעבודה בהם מעורבים הקבלנים ועובדיהם.
 • לשפר ולייעל את תהליך הכשרת העובדים.
 • לחסוך בעלויות ההכשרה.

 

רקע

הפורום הישראלי לבטיחות

 חזון הפורום:

הפורום יוביל את תרבות הבטיחות בישראל בדרך של שיתוף ועשייה

מטרות הפורום:

1.  שיפור רמת ניהול הבטיחות.

2.  הטמעת ניהול סיכונים כמתודה מובילה.

3.  שיתוף ידע והפרייה הדדית.

4.  השפעה על חקיקה ותקנות.

5.  הטמעת תרבות למידה והפקת לקחים.

6.  העלאת הרמה המקצועית בבטיחות של הקבלנים ועובדיהם.

7.  פיתוח סטנדרטים משותפים.

8.  שיפור הריווחיות בארגון באמצעות ניהול הבטיחות

פעילות הפורום:

 

 • ארגון מפגשים מקצועיים
 • שיתוף מידע
 • הקמת קבוצות עבודה
 • הדרכות קבלנים
 • ניהול סיכונים
 • גהות תעסוקתית
 • ניהול מידע
 • הקמת פורטל אינטרנטי משותף

ועדות מקצועיות   

 • ועדת ניהול הדרכות קבלנים
 • ועדת ניהול הבטיחות והסיכונים
 • ועדת פרס לזכרו של יהודה ארד
 • ועדה לקידום חקיקה ותקנות
 • ועדת חינוך לבטיחות ותרומה לקהילה
 • ועדת ניהול מצבי חירום
 • ועדת בנייה ותשתיות
 • ועדת איכות הסביבה

מינהלת הפורום

גדעון מאור, מנהל בטיחות בריאות וחומ''ס קבוצת שטראוס

יוסי קרונמן,מנהל EHSאדמה מכתשים

מאיר עמר ,מנהל בטיחות נמל אשדוד

ישראל ביטון,מנהל בטיחות אפלייד מטיראלס

סא''ל (במיל) אינג' אלעד חסידי, EHSafety

אינג' עו''ד מאיר כהן

ליאור אלי, סמנכ''ל EHSSגלובאלי ICL   

סיגל ג'ורג'ביץ', מנכ''לית הפורום הישראלי לתפעול ובטיחות           

 

 

 

 

Powered By UPSoft © 2012 כל הזכויות שמורות לפורום הישראלי לבטיחות
חברות הדרכה  |  תנאי שימוש באתר  |  שאלות נפוצות  |  הרשמה  |  צור קשר  |  מערכת בטיחות קבלנים